Definiții

Bourgeois Global este un brand deținut de Solipac, o entitate deținută de Ronnie Chaine.

Client: orice persoana profesionala sau fizica capabila in sensul art. 1123 si respectarea Codului Civil, sau persoana juridica, care viziteaza Site-ul sub rezerva acestor conditii generale.
Servicii și servicii: https://bourgeoisglobal.fr/ pune la dispoziția Clienților:

Conținut: Toate elementele care constituie informațiile prezente pe Site, în special texte – imagini – videoclipuri.

Informații despre clienți: Denumite în continuare "Informații", care corespund tuturor datelor cu caracter personal care pot fi deținute de https://bourgeoisglobal.fr/ pentru gestionarea contului dvs., gestionarea relației cu clienții și în scopuri de analiză și statistice.

Utilizator: Conectarea utilizatorilor de internet, folosind site-ul menționat mai sus.

Informații cu caracter personal: "Informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică" (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).

Termenii "date cu caracter personal", "persoană vizată", "persoană împuternicită de operator" și "date sensibile" au înțelesul definit de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR: nr. 2016-679)

1. Prezentarea site-ului.

În temeiul articolului 6 din Legea nr.2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, este clar pentru utilizatorii site-ului https://bourgeoisglobal.fr/ identitatea diferitelor părți interesate în contextul punerii în aplicare și al monitorizării acestuia:

Proprietar: SAS SOLIPAC Capital social de 200000 € Cod TVA: FR 25 500458377 – 277 RUE JEAN BAPTISTE BIOT 66000 PERPIGNAN
Manager publicație: 820 DESIGN – arnaud.fouquet@820design.fr
Administratorul publicației este o persoană fizică sau o persoană juridică.
Webmaster: 820 DESIGN - arnaud.fouquet@820design.fr
Gazdă: ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Responsabil cu protecția datelor: FOUQUET ARNAUD – arnaud.fouquet@820design.fr

Avizele legale provin din modelul propus de generatorul de avize legale GDPR de Orson.io

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite.

Site-ul constituie o lucrare a minții protejate de prevederile Codului de Proprietate Intelectuală și ale Reglementărilor Internaționale aplicabile. Clientul nu poate în niciun fel să reutilizeze, să atribuie sau să exploateze în nume propriu, integral sau parțial, elementele sau lucrările Site-ului.

Utilizarea site-ului https://bourgeoisglobal.fr/ implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, utilizatorii site-ului https://bourgeoisglobal.fr/, prin urmare, sunt invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site web este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, o întrerupere datorată întreținerii tehnice poate fi decisă de https://bourgeoisglobal.fr/, care se va strădui apoi să comunice în prealabil utilizatorilor datele și orele intervenției. Site-ul https://bourgeoisglobal.fr/ este actualizat periodic de către https://bourgeoisglobal.fr/ responsabil. În același mod, notificările legale pot fi modificate în orice moment: acestea sunt totuși obligatorii pentru utilizatorul care este invitat să se refere la ele cât mai des posibil pentru a le cunoaște.

3. Descrierea serviciilor furnizate.

Scopul site-ului https://bourgeoisglobal.fr/ este de a furniza informații cu privire la toate activitățile companiei. https://bourgeoisglobal.fr/ se străduiește să furnizeze pe site informații https://bourgeoisglobal.fr/ cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, fie de la sine, fie de către parteneri terți care furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site-ul https://bourgeoisglobal.fr/ sunt date ca o indicație și sunt susceptibile de a evolua. În plus, informațiile de pe site-ul https://bourgeoisglobal.fr/ nu sunt exhaustive. Acestea sunt date sub rezerva modificărilor care au fost făcute de când au fost puse online.

4. Limitări contractuale privind datele tehnice.

Site-ul utilizează tehnologia JavaScript. Site-ul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului este de acord să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser de ultimă generație actualizat Site-ul https://bourgeoisglobal.fr/ este găzduit de un furnizor de servicii pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR: Nr. 2016-679)

Obiectivul este de a oferi un serviciu care să asigure cea mai bună rată de accesibilitate. Gazda asigură continuitatea serviciului său 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Cu toate acestea, își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul de găzduire pentru cele mai scurte perioade posibile, în special în scopul întreținerii, îmbunătățirii infrastructurilor sale, al defectării infrastructurilor sale sau în cazul în care Serviciile generează trafic considerat anormal.

https://bourgeoisglobal.fr/ și gazdă nu pot fi trași la răspundere în cazul funcționării defectuoase a rețelei internet, a liniilor telefonice sau a echipamentelor informatice și telefonice legate în special de congestia rețelei care împiedică accesul la server.

5. Proprietate intelectuală și falsuri.

https://bourgeoisglobal.fr/ este titularul drepturilor de proprietate intelectuală și deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site-ul web, în special asupra textelor, imaginilor, graficii, siglelor, videoclipurilor, pictogramelor și sunetelor. Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți a elementelor site-ului, indiferent de mijloacele sau procesul utilizat, este interzisă fără permisiunea scrisă prealabilă a: https://bourgeoisglobal.fr/.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care le conține va fi considerată ca reprezentând o încălcare și urmărită penal în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și cu respectarea Codului proprietății intelectuale.

6. Limitări ale răspunderii.

https://bourgeoisglobal.fr/ acționează ca editor al site-ului. https://bourgeoisglobal.fr/ este responsabil pentru calitatea și veridicitatea Conținutului pe care îl publică.

https://bourgeoisglobal.fr/ nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio daună directă sau indirectă cauzată echipamentului utilizatorului la accesarea site-ului https://bourgeoisglobal.fr/ și care rezultă fie din utilizarea unor echipamente care nu îndeplinesc specificațiile indicate la punctul 4, fie din apariția unei erori sau a unei incompatibilități.

de asemenea, https://bourgeoisglobal.fr/ nu pot fi trași la răspundere pentru daune indirecte (cum ar fi, de exemplu, o pierdere a pieței sau pierderea oportunității) care rezultă din utilizarea site-ului https://bourgeoisglobal.fr/. Spațiile interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact) sunt disponibile pentru utilizatori. https://bourgeoisglobal.fr/ își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care ar contraveni legislației aplicabile în Franța, în special dispozițiile privind protecția datelor. Dacă este necesar, https://bourgeoisglobal.fr/ își rezervă, de asemenea, dreptul de a pune sub semnul întrebării răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie etc.).

7. Gestionarea datelor cu caracter personal.

Clientul este informat cu privire la reglementările privind comunicarea de marketing, legea din 21 iunie 2014 pentru încrederea în economia digitală, Legea privind protecția datelor din 06 august 2004, precum și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR: Nr. 2016-679).

7.1 Responsabil pentru colectarea datelor cu caracter personal

Pentru datele cu caracter personal colectate ca parte a creării contului personal al Utilizatorului și a navigării pe Site, persoana responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal este: SOLIPAC. https://bourgeoisglobal.fr/ este reprezentat de RONNIE CHAINE, reprezentantul său legal

În calitate de responsabil pentru prelucrarea datelor pe care le colectează, https://bourgeoisglobal.fr/ se angajează să respecte cadrul prevederilor legale în vigoare. În special, este responsabilitatea Clientului să stabilească scopurile prelucrării datelor sale, să furnizeze potențialilor săi clienți și clienților săi, din colectarea consimțământului lor, informații complete privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să mențină un registru de prelucrare în conformitate cu realitatea. Ori de câte ori https://bourgeoisglobal.fr/ prelucrează date cu caracter personal, https://bourgeoisglobal.fr/ ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura acuratețea și relevanța datelor cu caracter personal în ceea ce privește scopurile pentru care https://bourgeoisglobal.fr/ le prelucrează.

7.2 Scopul datelor colectate

https://bourgeoisglobal.fr/ pot prelucra integral sau parțial datele:

https://bourgeoisglobal.fr/ nu comercializează datele dumneavoastră cu caracter personal care, prin urmare, sunt utilizate numai în mod necesar sau în scopuri statistice și analitice.

7.3 Dreptul de acces, rectificare și opoziție

În conformitate cu reglementările europene în vigoare, utilizatorii https://bourgeoisglobal.fr/ au următoarele drepturi:

De îndată ce https://bourgeoisglobal.fr/ ia cunoștință de decesul unui Utilizator și în absența instrucțiunilor din partea acestuia, https://bourgeoisglobal.fr/ se angajează să-i distrugă datele, cu excepția cazului în care păstrarea lor este necesară în scopuri probatorii sau pentru a îndeplini o obligație legală.

În cazul în care Utilizatorul dorește să știe cum https://bourgeoisglobal.fr/ utilizează datele sale cu caracter personal, să solicite rectificarea acestora sau să se opună prelucrării acestora, Utilizatorul poate contacta https://bourgeoisglobal.fr/ în scris la următoarea adresă:

SOLIPAC – DPO, FOUQUET ARNAUD
277 RUE JEAN BAPTISTE BIOT 66000 PERPIGNAN.

În acest caz, Utilizatorul trebuie să indice Datele cu Caracter Personal pe care ar dori https://bourgeoisglobal.fr/ să le corecteze, să le actualizeze sau să le șteargă, identificându-se exact cu o copie a unui act de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Cererile de ștergere a datelor cu caracter personal vor fi supuse obligațiilor impuse https://bourgeoisglobal.fr/ prin lege, în special în ceea ce privește conservarea sau arhivarea documentelor. În cele din urmă, utilizatorii https://bourgeoisglobal.fr/ pot depune o plângere la autoritățile de supraveghere, în special la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Necomunicarea datelor cu caracter personal

https://bourgeoisglobal.fr/ se abține de la prelucrarea, găzduirea sau transferul informațiilor colectate asupra clienților săi într-o țară din afara Uniunii Europene sau recunoscute ca fiind "nepotrivite" de către Comisia Europeană fără a informa în prealabil clientul. Cu toate acestea, https://bourgeoisglobal.fr/ rămâne liber să își aleagă subcontractanții tehnici și comerciali, cu condiția ca aceștia să prezinte garanții suficiente cu privire la cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR: nr. 2016-679).

https://bourgeoisglobal.fr/ se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea Informațiilor și, în special, că acestea nu sunt comunicate unor persoane neautorizate. Cu toate acestea, în cazul în care un incident care afectează integritatea sau confidențialitatea informațiilor Clientului este adus la cunoștința https://bourgeoisglobal.fr/, acesta din urmă trebuie să informeze Clientul cât mai curând posibil și să comunice măsurile corective luate. În plus, https://bourgeoisglobal.fr/ nu colectează "date sensibile".

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi prelucrate de filiale ale https://bourgeoisglobal.fr/ și subcontractanți (furnizori de servicii), exclusiv pentru a atinge scopurile acestei politici.

În limitele atribuțiilor lor respective și în scopurile menționate mai sus, principalele persoane care ar putea avea acces la datele utilizatorilor https://bourgeoisglobal.fr/ sunt în principal agenții serviciului nostru pentru clienți.

8. Notificarea incidentelor

Indiferent cât de mult încercați, nicio metodă de transmitere prin Internet și nicio metodă de stocare electronică nu este complet sigură. Prin urmare, nu putem garanta securitatea absolută. Dacă luăm cunoștință de o încălcare a securității, vom notifica utilizatorii afectați, astfel încât aceștia să poată lua măsurile corespunzătoare. Procedurile noastre de notificare a incidentelor iau în considerare obligațiile noastre legale, fie la nivel național, fie la nivel european. Ne angajăm să informăm pe deplin clienții noștri cu privire la toate aspectele legate de securitatea contului lor și să le oferim toate informațiile necesare pentru a-i ajuta să își respecte propriile obligații de raportare de reglementare.

Nicio informație cu caracter personal a utilizatorului site-ului https://bourgeoisglobal.fr/ este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, atribuită sau vândută pe orice suport către terți. Numai asumarea răscumpărării https://bourgeoisglobal.fr/ și a drepturilor sale ar permite transmiterea unor astfel de informații potențialului cumpărător, căruia, la rândul său, i s-ar acorda aceeași obligație de a stoca și modifica datele cu privire la utilizatorul site-ului https://bourgeoisglobal.fr/.

Securitate

Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal și a datelor personale de sănătate, https://bourgeoisglobal.fr/ utilizează rețele protejate de dispozitive standard, cum ar fi firewall-uri, pseudonimizare, criptare și parolă.

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, https://bourgeoisglobal.fr/ lua toate măsurile rezonabile pentru a le proteja împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, dezvăluirii, modificării sau distrugerii.

9. Link-uri hipertext "cookie-uri" și tag-uri de internet

Site-ul https://bourgeoisglobal.fr/ conține o serie de link-uri hipertext către alte site-uri, create cu autorizarea https://bourgeoisglobal.fr/. Cu toate acestea, https://bourgeoisglobal.fr/ nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, nu își va asuma nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Cu excepția cazului în care decideți să dezactivați cookie-urile, sunteți de acord că site-ul le poate utiliza. Puteți dezactiva aceste cookie-uri în orice moment gratuit din opțiunile de dezactivare oferite și amintite mai jos, știind că acest lucru poate reduce sau împiedica accesibilitatea la toate sau la o parte din Serviciile oferite de site.

9.1. "COOKIE-URI"

Un "cookie" este un mic fișier de informații trimis browser-ului Utilizatorului și stocat pe terminalul Utilizatorului (de exemplu, computer, smartphone) (denumit în continuare "Cookie-uri"). Acest fișier include informații precum numele de domeniu al Utilizatorului, furnizorul de servicii Internet al Utilizatorului, sistemul de operare al Utilizatorului, precum și data și ora accesării. Cookie-urile nu sunt în niciun fel susceptibile de a deteriora terminalul Utilizatorului.

https://bourgeoisglobal.fr/ este probabil să proceseze informațiile Utilizatorului cu privire la vizita sa pe Site, cum ar fi paginile consultate, căutările efectuate. Aceste informații https://bourgeoisglobal.fr/ permit să îmbunătățiți conținutul Site-ului, navigarea Utilizatorului.

Cookie-urile facilitează navigarea și / sau furnizarea serviciilor oferite de Site, Utilizatorul își poate configura browserul astfel încât să îi permită să decidă dacă dorește sau nu să le accepte, astfel încât cookie-urile să fie salvate în terminal sau, dimpotrivă, să fie respinse, fie sistematic, fie în funcție de emitentul lor. De asemenea, Utilizatorul își poate configura software-ul browserului astfel încât acceptarea sau refuzul cookie-urilor să îi fie oferit punctual, înainte ca un Cookie să fie probabil salvat în terminalul său. https://bourgeoisglobal.fr/ informează Utilizatorul că, în acest caz, este posibil ca funcționalitățile software-ului browserului său să nu fie toate disponibile.

În cazul în care Utilizatorul refuză înregistrarea cookie-urilor în terminalul sau browserul său sau dacă Utilizatorul le șterge pe cele înregistrate acolo, Utilizatorul este informat că navigarea și experiența sa pe Site pot fi limitate. Acest lucru ar putea fi valabil și în cazul în care https://bourgeoisglobal.fr/ sau unul dintre furnizorii săi de servicii nu pot recunoaște, în scopuri de compatibilitate tehnică, tipul de browser utilizat de terminal, setările de limbă și afișare sau țara din care terminalul pare să fie conectat la internet.

Dacă este necesar, https://bourgeoisglobal.fr/ își declină orice responsabilitate pentru consecințele legate de funcționarea degradată a Site-ului și de serviciile oferite eventual de https://bourgeoisglobal.fr/, care rezultă din (i) refuzul Cookie-urilor de către Utilizator (ii) imposibilitatea https://bourgeoisglobal.fr/ de a salva sau consulta Cookie-urile necesare funcționării lor din cauza alegerii Utilizatorului. Pentru gestionarea cookie-urilor și a opțiunilor utilizatorilor, configurația fiecărui browser este diferită. Acesta este descris în meniul de ajutor al browser-ului, care vă va permite să știți cum utilizatorul își poate modifica dorințele în ceea ce privește cookie-urile.

În orice moment, Utilizatorul poate alege să-și exprime și să își modifice dorințele cu privire la cookie-uri. https://bourgeoisglobal.fr/ poate utiliza, de asemenea, serviciile furnizorilor externi de servicii pentru a-l ajuta să colecteze și să proceseze informațiile descrise în această secțiune.

În cele din urmă, făcând clic pe pictogramele dedicate rețelelor sociale Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus care apar pe site-ul https://bourgeoisglobal.fr/ sau în aplicația sa mobilă și dacă Utilizatorul a acceptat depunerea cookie-urilor prin continuarea navigării sale pe site-ul web sau în aplicația mobilă a https://bourgeoisglobal.fr/ , Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus pot, de asemenea, să plaseze cookie-uri pe dispozitivele dumneavoastră (computer, tabletă, telefon mobil).

Aceste tipuri de cookie-uri sunt plasate pe terminalele dumneavoastră numai dacă sunteți de acord cu acestea, continuând navigarea pe site-ul web sau aplicația mobilă a https://bourgeoisglobal.fr/. În orice moment, Utilizatorul își poate retrage totuși consimțământul pentru https://bourgeoisglobal.fr/ depunerea acestui tip de cookie-uri.

Articolul 9.2. TAG-URI DE INTERNET

https://bourgeoisglobal.fr/ pot utiliza ocazional semnalizatoare Web (cunoscute și sub numele de "etichete" sau etichete de acțiune, GIF-uri cu un singur pixel, GIF-uri transparente, GIF-uri invizibile și GIF-uri unu-la-unu) și le pot implementa prin intermediul unui partener de analiză web care poate fi localizat (și, prin urmare, stochează informațiile corespunzătoare, inclusiv adresa IP a Utilizatorului) într-o țară străină.

Aceste etichete sunt plasate atât în reclame online care permit utilizatorilor de Internet să acceseze Site-ul, cât și pe diferitele pagini ale acestuia.

Această tehnologie permite https://bourgeoisglobal.fr/ să evalueze răspunsurile vizitatorilor la Site și eficacitatea acțiunilor sale (de exemplu, de câte ori este deschisă o pagină și informațiile consultate), precum și utilizarea acestui Site de către Utilizator.

Furnizorul extern de servicii poate colecta informații despre vizitatorii Site-ului și ai altor site-uri web prin intermediul acestor etichete, poate compila rapoarte privind activitatea Site-ului în atenția https://bourgeoisglobal.fr/ și poate furniza alte servicii legate de utilizarea acestuia și a internetului.

10. Legea aplicabilă și atribuirea jurisdicției.

Orice litigiu legat de utilizarea site-ului https://bourgeoisglobal.fr/ este supus legislației franceze. Cu excepția cazurilor în care legea nu permite acest lucru, competența exclusivă este acordată instanțelor competente din PERPIGNAN[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Produsele noastre