Autoconsumul

Ajutoare de stat

Care sunt ajutoarele financiare pentru producerea de energie solară?

Prima de autoconsum fotovoltaic
+ Revânzarea surplusului de produs electric:

Autoconsumul fotovoltaic este consumul producției proprii de energie electrică din energia solară. Instalațiile care permit autoconsumul (facilități de vânzare excedentare) sunt eligibile pentru o primă de investiții.

Această primă este degresivă și variabilă în funcție de puterea instalației. Este răspândită în primii cinci ani de funcționare.

Autoconsumul solar fotovoltaic, energia ta vegetală în scurtcircuit!
Ce se schimbă în 2023! De ce devine și mai interesant decât până acum!

Les principales raisons qui poussent encore plus à l’adoption de l’énergie solaire photovoltaïque :
– L’augmentation récente au 1er février 2023 de + 15% du tarif de l’électricité et aussi du gaz.
– Le relèvement du montant de la prime à l’investissement sur le solaire photovoltaïque des panneaux solaires installés. Exemple pour un 3 KW passée de 1 290 à 1 500 €uros
– La Prime ci-dessus sera versée en une seule fois au 1eranniversaire de l’installation au lieu d’être versée sur les 5 premières années
– Le relèvement du prix rachat de l’électricité en surplus que vous injectez sur le réseau bénéficie d’un tarif avantageux garantie pendant 20 ans. EDF OA (obligation d’achat); passé de 10 centimes €uros le Kiloawattà 13,13 centimes d’€uros le kilowatt, ce qui implique sur 20 ans un différence sensible, surtout avec les réindexassions envisagées(*) ; pour les installations dont la date de de raccordement a été réalisée après le 1er novembre 2022, le tarif est multiplié par un coefficient Knprenant en compte différents paramètres comme l’inflation (*)
– Le maintien d’une TVA réduite à 10 % pour les installation < 3 Kilowatt
– Certaines collectivités (villes, départements et régions) proposent nouvellement des aides financières aux particuliers qui passent à l’énergie solaire ! Se renseigner auprès des agences locales d’énergie ou auprès des collectivités directement.

* Creșterea se ridică la +2,53% între 1 septembrie 2022 și 31 ianuarie 2023, deoarece tariful a crescut de la 10 cenți pe kWh la 12,53 cenți pe kWh. Între 1 februarie 2023 și 31 aprilie 2023, această creștere se ridică la +4,8%, deoarece tariful a crescut de la 12,53 cenți pe kWh la 13,13 cenți.
(1) Prime dedicate instalațiilor de vânzare cu injecție a surplusului cu o capacitate instalată mai mică sau egală cu 9 kWp.
(2) Sursa: Ordinul privind tarifele din 8 februarie 2023, de modificare a ordinului privind tarifele S21, publicat în Jurnalul Oficial din 17 februarie 2023
(3) Sursa: Deliberarea Comisiei de reglementare a energiei din 12 octombrie 2022 cu privire la proiectul de ordin de modificare a ordinului din 6 octombrie 2021.

Cele 4 avantaje financiare principale ale autoconsumului: exemplul unei centrale de 6KW.

Ratele primei de autoconsum

Prima de autoconsum în euro pe kWp* în vigoare de la 01/02/2023 până la 30/04/2023

PUTEREA DE INSTALARE
VALOAREA PRIMEI DE INSTALARE
Mai mică sau egală cu 3 kWp
500 €/kWp
Între 3 și 9 kWp
370 €/kWp
Între 9 și 36 kWp
210 €/kWp
Între 36 și 100 kWp
110 €/kWp

De exemplu, pentru o instalație de 6 KWC, prima va fi de 2200 €.

(se plătește la prima aniversare a instalației)

Vânzarea surplusului garantat contractual de către stat pe o perioadă de 20 de ani: instalație ≤ 36 KWC

La o rată de : 13,13 cenți €/kWh, coeficientul Kn evoluând în funcție de diverși parametri de inflație.

Rentabilitatea anuală a centralei fotovoltaice este estimată la aproximativ 2 600 EUR pe an, incluzând economii de energie de 50% până la 70% în autoconsum și revânzarea surplusului de energie electrică produsă.

ROI (rentabilitatea investiției) preconizată va fi în medie de 5,5 ani pentru o casă de aproximativ 120 m² cu 4 persoane. 

Instalare garantată de un instalator certificat

Partenerii noștri de ofertă

Creșterea prețului energiei electrice este inevitabilă: autoconsumul fotovoltaic este singura soluție concretă pentru a contracara creșterea.

Prețurile energiei electrice în Franța până în 2030

Potrivit CRE, Senatului, Curții de Conturi și, în realitate,

BG1

Cum să te declari producător de energie? 

O abordare simplă a ajutat și însoțită de instalatorii noștri certificați RGE

Călătoria producătorului pentru instalații ≤ 6 kWp.
Instalarea dumneavoastră este eligibilă pentru obligația de cumpărare a FED?
Bun venit!

Descoperiți toți pașii esențiali pentru a obține contractul de achiziție și pentru a emite facturile de producție.

Special

Descoperiți avantajele
autoconsum

Comunităţilor

Ajutoarele de stat care promovează autoconsumul

Produsele noastre